Kozmaprezviter.com Blog

Köyün Tarihi

Köyün Tarihi

Karaçufallar Köyünün Tarihi Tarih  Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme devrinde,(1469-1470)Osmanlı Devleti’nin başına değişik zamanlarda bir çok defa dert açan Karaman Oğulları’nın tekrar birleşip dert olmamaları için Fatih Sultan Mehmet, Karaman Oğulları Beyliğini ortadan kaldırmıştır. O zaman...